collectie verzameling

Contentcuratie houdt grofweg gezien niet meer in dan het toevoegen van structuur en inzicht aan de kakofonie van informatie die dagelijks online wordt gepubliceerd. Wat als we iets specifieker naar dit begrip gaan kijken, naar hoe het kan worden toegepast in verschillende situaties?

Hierover publiceerde Rohit Bhargava op zijn marketingblog. Hij deelt vijf mogelijke modellen voor contentcuratie als startpunt voor een discussie.

5 contentcuratiemodellen

1. Aggregation

Je verzamelt de meest relevante informatie over een bepaald onderwerp en publiceert dat op één locatie. Je kunt deze vorm van contentcuratie herkennen aan titels als “27 nuttige websites voor journalisten” en dergelijke. Een nadeel van deze vorm is mijns inziens dat het gevaar op de loer ligt dat iemand een zo lang mogelijk lijstje wilt maken. Er wordt dan geen selectie gemaakt, maar alleen ruis toegevoegd aan het web. Dit is met name het geval als je een lijst krijgt zonder aanvullende beschrijving per link. Aan de andere kant… mensen zijn gek op lijstjes.

2. Distillation

Mensen houden van eenvoud en dat is het idee achter dit tweede model voor contentcuratie. Je voegt een vereenvoudiging toe en deelt alleen de meest belangrijke ideeën. Er gaan dus wel wat details verloren, maar je bewijst de lezer een dienst door een soort van ‘executive summary’ aan te bieden.

3. Elevation

Het doel van deze vorm van curatie is om een patroon of trend te ontdekken in dat wat dagelijks online gepubliceerd wordt. De contentcurator maakt de selectie en bepaalt dus welke conclusie er wordt getrokken. Dit is dan ook een van de moeilijkste vormen van contentcuratie, omdat expertise en analytische vaardigheden vereist zijn. Het voordeel is dat dit wel de krachtige vorm kan zijn. Je deelt immers nieuwe ideeën.

Een tool als BuzzTalk helpt je om dergelijke patronen te ontdekken. Je kunt vanaf een hoger niveau naar de data kijken, voordat je de diepte induikt. Je maakt gebruik van collectieve intelligentie en dit helpt je de juiste selectie te maken.

4. Mashup

Een mashup is een term die we kennen uit de muziekwereld. Neem bijvoorbeeld de band ‘Postman’. Zij namen hiphop en reggae en maakten daar een nieuwe muziekvariant van. In plaats van twee muzieksoorten kun je ook twee perspectieven op iets nemen en die samenvoegen tot een nieuw derde perspectief. Je schept iets nieuws door verder te bouwen op bestaande content, zoals dagelijks op Wikipedia gebeurt.

5. Chronology

Een leuke manier om naar informatie te kijken is naar hoe iets in tijd geëvolueerd is. Ons begrip van een bepaald thema is op een goede manier inzichtelijk te maken door te laten zien hoe we er vroeger tegenaan kijken en hoe dat is gaan schuiven in tijd.

Je ziet dat deze modellen verschillen in invalshoek, complexiteit en mate van vereiste menselijke interventie. Een robot (zie mijn vorige blogpost over autoblogging) zou alleen model 1 aankunnen. Maar trek niet de conclusie dat ik het aggregatiemodel op gelijke voet stel met robotwerk. Ik denk dat je alle modellen die hier worden genoemd goed en verkeerd kunt uitvoeren. Dat is het menselijke en subjectieve element in contentcuratie.

Een website hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot 1 van de genoemde modellen. Je voegt juist meerwaarde toe als je weer een mash-up zou maken van deze contentcuratiemodellen en dat toepast op een gefocuste website.

Welk model van contentcuratie heeft jouw voorkeur? Welke lijst je het meest waardevol en welke overbodig? Laat het weten via de comments.

Bron:

Influential Marketing Blog: The 5 Models Of Content Curation (www.rohitbhargava.com 1 april 2011)

Curation has always been an underrated form of creation. The Getty Center in Los Angeles is one of the most frequently visited museums in America – and started as a private art collection from one man

Meer lezen over typen content curatie?

Fotocredit

Dit artikel werd in 2012 gepubliceerd op ContentCuratie.nl.

Share This

Share this post with your friends!