Een factuur van Biz Telefoongids was de aanleiding voor mijn onderzoek. In onderstaand artikel uit 2009 (het is dus al wat jaartjes oud dit onderzoek) vind je meer informatie over acquisitiefraude en spookfacturen en vooral: wat je moet doen, en kunt doen, nadat je een nepfactuur hebt ontvangen.

Een factuur van Biz Telefoongids en ik herinner mij niets

offerte lijkt op factuurZoals elke dag open ik mijn post en als ik een onverwachte factuur met acceptgiro aantref schrik ik toch wel even. Of ik binnen 14 dagen € 295,12 wil overmaken naar Biz Telefoongids? Wat? Waarom? Naar wie? Waarvoor? Hé?

Ik scan de factuur en zie gelukkig de kleine – verlossende – lettertjes staan, een beetje verstopt maar ze zijn zeer welkom: ‘Dit is een aanbieding en geen factuur‘. Gelukkig…. Ik geef mezelf een schouderklopje omdat ik zo alert was deze acquisitiefraude op tijd te ontdekken en ik houd bijna 300 euro in mijn zak 😀 . De nepfactuur kan bij het oud papier… of toch niet?

Even vergeet ik dit totdat later mijn oog weer op de factuur valt (tja.. niet weggegooid). Het zit me toch niet lekker dit soort ‘aanbiedingen’. Ik weet als eenpitter wel dat ik niets heb besteld, maar ik kan mij voorstellen dat bij een groter bedrijf een dergelijke factuur erdoorheen kan glippen.

Bij betaling ga je ook nog eens akkoord met de algemene voorwaarden die op de achterkant van deze als factuur vermomde aanbieding staan. Je hebt dan ineens een overeenkomst met Biz Telefoongids die stilzwijgend elke 6 maanden wordt verlengd.

Hmmmmm…

Ik ga eens op onderzoek uit en begin natuurlijk bij… Google.

Wat levert Biz Telefoongids?

Bij sommige bedrijven snelt hun reputatie hen vooruit. Google ‘Biz Telefoongids’ en woorden als spookfacturen, waarschuwing en acquisitiefraude vliegen je om de oren.

Wat ik bijzonder grappig vind is de actie van Difference Media die de domeinnaam www.biztelefoongids.nl heeft geclaimed om zo mede-ondernemers te waarschuwen. Biz Telefoongids profileert zichzelf namelijk als internationale bedrijvengids en heeft dan wel het dot com domein vast laten leggen, maar niet de afzonderlijke landdomeinen. Foutje!

Tip: Claim altijd meerdere extensies van je domeinnaam, voordat je concurrent of een grappenmaker dat doet. Registreer in elk geval de NL en COM extensies en die van de landen waar jouw onderneming actief is.

Maar dan de vraag wat ze nu eigenlijk leveren voor die € 295,12. Op de website van Biz Telefoongids wordt geen informatie over bezoekersaantallen gegeven. Eigenlijk weet je dus helemaal niet wat je ervoor krijgt, behalve dan een kale vermelding op een website met een nogal obscure reputatie. Ik had hier best een linkje willen plaatsen naar mijn vermelding, maar aangezien hun website zeer ouderwets is opgebouwd in frames (!) gaat dat niet.

Heeft de Reclame Code Commissie dan geen regels opgesteld?

Toezicht op naleving van de Nederlandse Reclame Code (NRC) ligt bij de Reclame Code Commissie, een zelfreguleringsorgaan van adverteerders, reclamebureaus en media. Deze instantie is 45 jaar geleden opgericht met als doel te voorkomen dat de overheid bij wet algemene reclame-verboden of verregaande wettelijke beperkingen oplegt. Door zelf regels op te stellen en hierop toe te zien kan voorkomen worden dat de vrijheid bij het maken van reclame verloren gaat.

En halen zij dat doel?

In 2001, 2002, 2005 en 2008 is door de Reclame Code Commissie de wijze van reclame maken door Biz Telefoongids veroordeeld en openbaar gemaakt.

Het heeft HELEMAAL GEEN EFFECT gehad! Hoe ik dat weet? Ik kijk nu toch zeker naar net zo’n spookfactuur met datum 7 juli 2009.

Biz Telefoongids 4 keer gewaarschuwd door de RCC

Wanneer ik op de website van de Reclame Code Commissie ga zoeken naar eerdere uitspraken over Biz Telefoongids kom ik vier veroordelingen tegen: uit 2001 (uitspraak niet opgenomen in uitsprakenregister), 2002 (uitspraak niet opgenomen in uitsprakenregister), 2005 (dossier 05.0451) en 2008 (dossier 08.0050).

De klacht is steeds dezelfde (al sinds 2001 !!) :

De indruk wordt gewekt dat het om een factuur gaat, terwijl het in werkelijkheid een aanbieding betreft om vermeld te worden in een telefoongids. Gelet hierop is de uiting misleidend.

Het oordeel is ook steeds hetzelfde:

Het is onvoldoende duidelijk gemaakt dat het NIET om een factuur gaat. Sterker nog: er wordt vanalles gedaan om het juist wél op een factuur te laten lijken inclusief vermelding van een klantnummer (daarmee suggererend dat er reeds een relatie is), nog een nummer (zij laten wijselijk in het midden of het een factuurnummer of offertenummer is) en de vermelding “Gaarne betaling binnen 14 dagen” op de aangehechte acceptgiro.

De Reclame Code Commissie acht de uiting in strijd met de artikelen 7 en 10 NRC (Nederlandse Reclame Code). Zij beveelt adverteerder Biz Telefoongids aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en maakt deze uitspraak openbaar.

In de uitspraak van 18 maart 2008 wordt er nog wel een toevoeging gemaakt, namelijk dat de uiting nu ook in strijd wordt bevonden met het (nieuwe) artikel 11.1 NRC waarin staat dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Kortom: Deze wijze van reclame maken is misleidend en de uiting is niet duidelijk als reclame-uiting herkenbaar.

De Stichting Reclame Code kan geen boetes opleggen

De SRC wordt door Biz Telefoongids niet serieus genomen. Er kunnen dan ook geen harde maatregelen worden opgelegd.

Bij een negatief oordeel wordt een persbericht opgesteld over de aanbeveling. Deze Openbare Aanbeveling wordt sinds april door het SRC ‘Aanbeveling met ALERT‘ genoemd. Nieuwe naam, zelfde procedure. Een organisatie die geen opvolging geeft (8% van de aangesproken adverteerders in 2008) wordt onder “non-compliance” geregistreerd in de rubriek ‘Het rode oor’. And that’s it! Scary, huh? 😛

Heb jij ooit in de rubriek ‘Het Rode Oor’ gekeken? Echt een “harde sanctie” 😉 om op een onbekend lijstje te verschijnen. Dit is de sterkste sanctie die de Reclame Code Commissie kan opleggen. De Zwarte Lijst

Het lijstje bestaat ook nog maar sinds 4 juni 2009 dus voor die tijd was er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Biz Telefoongids staat er ook niet op omdat de vier veroordelingen van voor die tijd zijn. Alleen de meest actuele zaken staan op het lijstje. ‘Waarom het lijstje niet met terugwerkende kracht compleet gemaakt?’, vraag ik mevrouw Lorang. Biz Telefoongids is dan wel in het verleden vier keer zonder resultaat gewaarschuwd, maar omdat zij met hun werkwijze gewoon doorgaan is dit geen zaak voor het archief. Ik zeg dat dit nog steeds een actuele zaak is. Mevrouw Lorang vraagt mij een mail te sturen en dan neemt ze dit op met de afdeling Communicatie. De mail heb ik verstuurd op 22 juli 2009. We zullen zien of ze een eervolle vermelding krijgen. (Update: Het antwoord van de Stichting Reclame Code kwam binnen op 24 juli (ingecopieerd onderaan dit artikel): Biz Telefoongids krijgt geen aparte vermelding.)

Biz is geen Bizz

En dan is er nog een partij die zich benadeeld voelt, namelijk Bizz. Een tijdschrift wel bekend in ondernemersland en Biz Telefoongids doet door hun naamskeuze suggereren dat er een link is. Menigeen verwart de twee bedrijven met elkaar, getuige deze passage op de website van Bizz:

“Ondernemersblad bizz heeft de laatste weken enkele klachten ontvangen over rekeningen die worden verstuurd door Biz Telefoongids. De werkwijze van de Telefoongids beschadigt de naam van het bizz, want er bestaat geen enkele relatie tussen het ondernemersblad en de Telefoongids”.

Stop met adverteren in slecht scorende bedrijfsindexen

offertebedrag als factuurbedragBedrijven die waarde leveren hebben het niet nodig om op slinkse wijze te acquireren. Wanneer ik Biz Telefoongids bel en vertel dat ik een vraag heb over een factuur die ik van hen heb ontvangen, wordt wel direct heel correct geantwoord met: ‘Dat is geen factuur, maar een aanbieding voor vermelding op het internet’.

Naar eigen zeggen trekt de website van Biz Telefoongids 300.000 – 400.000 bezoekers per week. Let wel: Eerst werd geantwoord dat de site 300.000 – 400.000 hits heeft. Hits! Het gaat te ver om hier uitgebreid in te gaan op het verschil tussen hits, bezoeken en (unieke) bezoekers, maar iemand die anno 2009 nog over hits praat (en online advertenties probeert te verkopen) weet niet helemaal waar hij mee bezig is. hits vs bezoeken vs bezoekersIn het plaatje zie je dat het nogal wat uitmaakt of je het hebt over hits of bezoekers. De waarde van een advertentie wordt bepaalt door het aantal unieke bezoekers (bereik) en of die tot jouw doelgroep behoren.

Mensen zoeken online en gebruiken Google. Een bedrijvenindex heeft zelden toegevoegde waarde, maar vraagt van jou als ondernemer wel honderden euro’s voor registratie. De bezoekersaantallen van weer een nieuwe bedrijvenindex-site zullen nooit die van Google overstijgen. Dat is waar mensen gaan om te zoeken en je wordt GRATIS in de index opgenomen met de hele inhoud van je website.

Biz Telefoongids is overigens niet de enige die op dergelijke wijze acquireert, dus blijf alert! Zo zijn er bij het Steunpunt Acquisitie Fraude ook meldingen binnengekomen van:

klik op de naam om een voorbeeld van hun aanbieding, vermomd als factuur, te zien (pdf downloads)

  • De Goudentelefoongids.nl (“Dit is een aanbieding en geen faktuur.”)
  • Nationale Telefoongids (“Dit is geen factuur maar een aanbod.”)
  • IRD (Internet Registratie Dienst): (“Bij niet betaling worden uw internetgegevens verwijderd uit de emailgids van de Internet Registratie Dienst en vervalt deze rekening”.) De kleine lettertjes wijzen erop dat je bedrijf uit de index wordt gehaald als je niet betaald. De slogan op hun homepage is echter: “ALLE Nederlandse bedrijven en stichtingen, in een e-mail/bedrijvengids”. Dat is dus niet waar… ik sta er bijvoorbeeld niet in.
  • De Gele Bedrijvengids: (hierbij lijkt het alsof je je gegevens controleert, maar als je tekent ontstaat een tweejarige overeenkomst die je € 780,00 per jaar kost en jaarlijks stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd).
    NB. Op 17 juni 2009 heeft het Steunpunt Acquisitie Fraude (SAF) aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Klik hier voor de volledige lijst van spooknota’s (dit omvat ook facturen waarbij de verzender doet alsof hij iemand anders is).

Mijn tip: Wil je beter gevonden worden door potentiële klanten, zorg dan dat je online bent met een goede, voor google geoptimaliseerde, website. De meeste Nederlanders gebruiken Google bij hun zoektocht online. Je kunt je marketingeuro maar 1 keer besteden, dus investeer die in een website die maand na maand beter gaat scoren i.p.v. in een ‘kale vermelding’ die je jaar na jaar weer moet betalen en die in Google niet wordt gevonden.

Heb je ook een spooknota ontvangen?

1000 euro om een klacht in te dienenJe zou natuurlijk een klacht kunnen indienen bij de Reclame Code Commissie. Op hun website lees ik dat je daarvoor (als bedrijf) € 1000 moet betalen voor het indienen van een klacht. Ik vind dat nogal een drempel en je krijgt het ook niet terug als je in het gelijk wordt gesteld (het is namelijk niet zo dat de schuldige dit dan moet betalen).

Het klachtengeld is ook eigenlijk bedoeld voor concurrentieklachten, dus wanneer je een klacht wilt indienen tegen de wijze van reclame maken van een concurrent van je. Ook omdat Biz Telefoongids al 4 keer eerder is gewaarschuwd, heeft het geen enkele zin een klacht te deponeren.

Wat dan wel?

Het advies van Mevrouw Lorang van de Reclame Code Commissie is je te wenden tot tot het Steunpunt Aquisitiefraude (SAF). Deze heeft Biz Telefoongids zelfs een homepagevermelding gegeven. Zij geven advies en kunnen ook juridische hulp bieden (hun telefonisch spreekuur is van 13 tot 16 uur op werkdagen via 055-5059780). Ook belangrijk te weten is dat zij schrijven “Melding maken van dubieuze bedrijven kost u natuurlijk niets“. Ja, dat leek mij ook zo logisch, maar dat is het dus niet zomaar. Inmiddels hebben zij al meer dan 1000 meldingen ontvangen betreffende Biz Telefoongids (aldus mevrouw B. Wemerman van het SAF). Zij roepen op dat iedereen (dus ook als je niet hebt betaald) de ‘aanbieding’ faxed of een scan ervan mailt naar info@fraudemeldpunt.nl.

Je verder te nemen actie is afhankelijk van of je wel of niet hebt betaald. Download op de website van de Kamer van Koophandel (*) een handige checklist van de Kamer van Koophandel.

Op de website van de KVK (*) vind je een voorbeeldbrief opgesteld door de KVK die je kunt gebruiken als je al hebt betaald (heb je niet betaald, negeer dan gewoon de aanbieding): Voor alle zekerheid zou ik je brief maar niet ondertekenen. Je weet maar nooit! Copy & paste is een koud kunstje.

(*) Ik had directe links gemaakt naar deze resources, maar de KVK heeft deze bestanden verplaatst. Daardoor ‘brak’ de link tot twee keer toe. Ga naar de website van de Kamer van Koophandel of bel hen voor informatie.

Actieplan Veilig Ondernemen – Het is tijd!

Consumenten zijn sinds 15 oktober 2008 beter beschermd via de (vernieuwde) Wet Oneerlijke Handelspraktijken (wet OHP). Deze wet verbiedt aanbieders om “oneerlijke handelspraktijken” toe te passen bij de promotie, verkoop en levering van producten en diensten aan… consumenten! De sancties bij overtreding zijn ook serieus: € 450.000,- boete of een last onder dwangsom. Echter, deze wet geldt niet in het business2business verkeer. Als ondernemer ben je kwetsbaar en heb je een grotere oplettendheid nodig.

Waarom dit verschil er is, is mij niet duidelijk. Mag je dan wel oneerlijke handelspraktijken toepassen als je slachtoffer een bedrijf is? Is het tegenwoordig niet zo dat iedere gek (bij wijze van spreken) binnen een uur een KVK nummer kan krijgen? Ooit moest je nog een Algemene Ondernemers Vaardigheden diploma halen, maar die eis is helemaal losgelaten. Elke consument kan ook een ZZPer zijn. De reikwijdte van de wet OHP mag wel wat breder.

Vind jij dit nou niet raar?

Zo ja, stuur dan een mailtje naar FNV Zelfstandigen. Ik heb gesproken met Eric van der Hoorn en hij zegt dat de berichten (bij voldoende aantallen) worden gebundeld en aangeboden daar waar deze kwestie thuishoort, waar de regels worden gemaakt: de politieke partijen.

Eric Bos Waaldijk, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel, laat weten: “Als het gaat om colportage is er een tendens onder rechters om – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – kleine ondernemers gelijk te stellen aan particulieren”. Het advies blijft wel: “Lees wat je ondertekend!”.

Er wordt in de voorbeelden in dit artikel geraffineerd misbruik gemaakt van de ruimte die de wet biedt. Volgens MKB Nederland berokkenen dergelijke fraudeurs de economie naar schatting een half miljard schade per jaar. Mevrouw Els Prins, secretaris betalingsverkeer/auteursrecht/criminaliteit bij MKB Nederland, licht toe dat deze schatting is gebaseerd op zowel de klachten die binnenkomen als op het naspeuren van een aantal administraties: “Er zijn (te) veel ondernemers die lage rekeningen zonder controle controleren en daardoor sluipen er spooknota’s in die soms jaren achteren zonder erg braaf betaald worden. Daarnaast zijn er de onder valse voorwendselen ontfutselde handtekeningen waardoor (formeel) een contract tot stand is gekomen. Die bedragen zijn hoger en komen meer naar buiten.”

Voorlichting is goed, maar wat effectiever zal werken is een betere wetgeving en een actiever vervolgingsbeleid van Justitie en het Openbaar Ministerie. Els Prins (MKB Nederland) laat in een TROS uitzending van “Opgelicht” weten dat acquisitiefraude als project op de agenda staat. Project “Actieplan Veilig Ondernemen” is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en politie.

Het Openbaar Ministerie is ook op de hoogte, maar kan (gaat?) pas wat doen als er voldoende serieuze aangiften zijn ontvangen. Deze worden verzameld door het Steunpunt Acquisitie Fraude. Daar kun je dus in eerste instantie terecht. Om je klacht in te dienen heb je wel een KVK nummer nodig. Biz Telefoongids heeft dit niet vermeldt op hun ‘aanbieding’. Via de Kamer van Koophandel kom je er toch wel achter, maar bij deze… nog een kleine service aan jou 🙂 :

Biztelefoongids B.V.
Prins Hendrikkade 134
1011 AR Amsterdam
KvK-nummer: 34.152.412

Maar of ze werkelijk in Amsterdam zitten? De website zelf wordt gehost in Cyprus en staat sinds 2001 (inderdaad het jaar van de eerste melding die ik kon vinden) op naam van:

who is

 

 

 

 

 

Nu maar afwachten hoeveel aangiften tegen dit bedrijf het Openbaar Ministerie als ‘genoeg’ beschouwt.


Naschrift:

Reactie van de Stichting Reclame Code op 24 juli 2009 door Mr. Fabian Bloem:

“In de rubriek ‘Het Rode Oor’ op onze website worden dossiers geplaatst van adverteerders die geen gehoor willen geven aan een beslissing van de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep. Het klopt dat Bizz Telefoongids onvermeld is. Dit hangt samen met het feit dat ‘Het Rode Oor’ per 4 juni 2009 door ons wordt toegepast. Er zal niet met terugwerkende kracht vermelding plaatsvinden van adverteerders die niet-conform zijn met een beslissing van de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep. Klachten over uitingen van Bizz Telefoongids, waarover al eerder is beslist door de Reclame Code Commissie, worden ‘afgedaan’ via een voorzittersaanbeveling. Voorzittersaanbevelingen komen in de regel niet in de rubriek ‘Het Rode Oor’.

Onze vaste werkwijze bij klachten over een uiting van Bizz Telefoongids is dat wij het Steunpunt Acquisitie Fraude op de hoogte stellen van het feit dat wij een klacht hebben ontvangen die aanleiding geeft tot een voorzittersaanbeveling. Op verzoek wordt daarbij de voorzittersaanbeveling beschikbaar gesteld aan het Steunpunt Acquisitie Fraude. Deze vorm van samenwerking met het Steunpunt Acquisitie Fraude is onderdeel van een werkgroep-overleg om dit soort praktijken op centrale wijze een halt toe te roepen.”

Share This

Share this post with your friends!