Misleiding, bedrog, oneerlijke handelspraktijken… allemaal strafbare zaken als het gaat om consumenten, maar ondernemers zijn vogelvrij. Ik beschreef al eerder een geval van acquisitiefraude toen ik zelf zo’n spookfactuur ontving in 2009. En sindsdien blijkt er nog maar heel weinig (of niets) veranderd te zijn. In 2011 ontving het Steunpunt Acquisitiefraude maar liefst 11.000 meldingen en hierbij mag je er best vanuit gaan dat niet iedereen elke factuur meldt. Acquisitiefraude zou het bedrijfsleven ongeveer 400 miljoen euro per jaar kosten!

Maar daar komt snel verandering in als het ligt aan de SP en de VVD. Zij gaan samen een initiatiefwet indienen om acquisitiefraude aan te kunnen pakken. Hopelijk met meer succes dan het CDA die dit vorig jaar ook al opperde.

Het probleem is dat acquisitiefraude, beter bekend als het versturen van spookfacturen vooral voor advertenties, nu niet strafbaar is. Een ander probleem is dat wanneer je nu slachtoffer wordt van acquisitiefraude – en dus tegen je wil een contract bent aangegaan – je daar niet gemakkelijk onderuit kunt komen.

Een spookfactuur ontvangen?

FNVZZP, belangenbehartiger van de ZZPer, adviseert in haar magazine ‘Eigen Baas’ van april 2013, om een factuur van een acquisitiefraudeur niet te betalen. Controleer ook eerst of het wel een factuur is, want vaak ziet ie er wel zo uit maar is het toch een aanbieding. Krijg je te maken met herinneringen en aanmaningen dan kun je (samen met een jurist) een passende brief opstellen waarin je erop wijst dat er geen overeenkomst is gesloten, dat er sprake is van misleiding en juridisch gezien wilsgebrek.

Share This

Share this post with your friends!