pinterestHet grootste gedeelte van de mensen heeft nog nooit gehoord van content curatie,  maar degenen die het hebben ontdekt zijn verdeeld in twee kampen: voorstanders en tegenstanders. 

Tegenstanders roepen dat het een schending is van copyright, dat het ‘lui’ is of op zijn minst ‘niets nieuws onder de zon’. Voorstanders roepen dat het een manier is om orde aan te brengen in het alsmaar uitdijende web. Dat je waarde toevoegt door een verzameling aan te leggen en daar commentaar op te geven.

Het is zoals met alles. Je kunt iets goed doen en je kunt je er met een Jantje van Leiden vanaf maken… content curatie op zijn Jan boerenfluitjes, met de Franse slag.. op zijn elvendertigst.

De tegenstanders wijzen naar een Pinterest moodboard en zeggen dan dat content curatie niets toevoegt. Zelf opteer ik voor een duidelijke definitie. Laten we content curatie alleen content curatie noemen wanneer er duidelijk sprake is van meerwaarde. Wanneer wordt aangegeven waarom een artikel wordt toegevoegd aan de verzameling. Wanneer je als lezer ervan meer leert dan je van het origineel alleen zou hebben gedaan.

Bij Pinterest is dat niet het geval. Het zijn leuke verzamelingen, die op zich ook waarde krijgen zoals een postzegelverzameling dat krijgt. Content curatie wil ik het niet noemen. Laten we deze meest rudimentaire vorm van content curatie maar gewoon noemen voor wat het is: content aggregatie.

Naarmate het begrip van content curatie groeit zullen mensen ook wel gaan inzien dat er goede en verkeerde vormen van zijn. Het kan dan meer op zijn waarde beoordeeld worden dan nu het geval is. Naar mijn gevoel worden alle uitingsvormen ervan namelijk op 1 grote hoop gegooid (door de tegenstanders dan).

Werkelijk content cureren is geen sinecure. Je moet veel lezen om bij te blijven in het vakgebied. Dat is nodig om de best mogelijke selectie te kunnen maken van de content die dagelijks voorhanden is. Bij aggregeren wil je zoveel mogelijk verzamelen; bij content curatie alleen de highlights. Ook gaat het niet om een eenvoudige copy & paste actie, want dan zou het inderdaad gaan om plagiaat en in de ogen van Google om zogenaamde ‘duplicate content’. Voorzie elk stuk dat je cureert van een passende inleiding en slotnotitie. Maak verzamelingen van meerdere artikelen of belicht juist twee kampen binnen 1 artikel. Er zijn zoveel mogelijkheden en met ‘luiheid’ hebben die al helemaal niets te maken.

Inspiratie:

In mijn optiek onderschatten de tegenstanders content curatie. Ook moet content aggregatie niet verward worden met ‘echte’ content curatie. Wat vind jij van deze discussie?

Dit artikel van Barbara Kremers werd in 2012 eerst gepubliceerd op ContentCuratie.nl.

Share This

Share this post with your friends!