gezondheidsvragen op internetHet zal je maar zelden gebeuren dat een mogelijke klant nog helemaal blanco is. De meeste mensen zoeken namelijk wat af online als het gaat om gezondheidsproblemen en mogelijke oplossingen. In Nederland heeft bijna iedereen toegang tot internet en is het de belangrijkste bron van gezondheidsinformatie (1). In dit artikel lees je wat dat voor jou betekent.

Waar zoeken mensen naar gezondheidsinformatie?

Internet belangrijkste bron voor gezondheidsinformatie

Internet belangrijkste bron voor gezondheidsinformatie

Om deze vraag te beantwoorden organiseerde GezondheidenWetenschap.be een enquête. De resultaten daarvan werden op 26 maart 2015 gepresenteerd (2).

De belangrijkste bronnen voor gezondheidsinformatie:

 • Internet (76%)
 • Magazines (34%)
 • Kranten (34%)
 • Televisie (28%)
 • Radio (12%)
 • Wachtkamerfolders (15%)
 • Sociale media (12%)

Circa driekwart van de mensen start online hun zoektocht naar gezondheidsinformatie.

Driekwart van de mensen begint hun zoektocht dus online; althans in Vlaanderen. Het Amerikaanse PewResearchCenter in hun ‘Health Fact Sheet‘ komt met vergelijkbare cijfers: 77% begint bij een zoekmachine en 1% bij social media (3). Dit cijfer vinden we ook terug in de Nederlandse ZegelGezond-monitor van 2012 (4) en wat lager in Nivel’s eHealth-monitor van 2013 (5).

Zelf aan het roer

Zelf aan het roer

Het is een manier om zelf aan het roer te blijven staan, leren wat de mogelijkheden zijn en zelf een keuze te maken. De meeste mensen bezoeken daarna alsnog een dokter en geven aan dat de gevonden informatie helpt het probleem te bespreken. Echter neemt vervolgens 27% op eigen houtje medicijnen en supplementen en gaat 23% toch maar níet naar een arts (2).

Gezondheidsinformatie is voor veel mensen lastig te interpreteren

Mensen vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke online bron met gezondheidsinformatie betrouwbaar is. Gevonden informatie is tegenstrijdig volgens 4 op de 10 Nederlanders. En 2 op de 10 Nederlanders geven zelfs aan dat ze meer angst ervaren bij gebruik van online gezondheidsinformatie.

ZegelGezond Nederland – Monitor 2012

Vooral voor de 23% die het internet raadpleegt en geen arts bezoekt, moet je maar hopen dat de gevonden informatie juist was en juist werd geïnterpreteerd. In de enquête gaf 72% van de ondervraagden wel aan dat ze bezorgd zijn over de kwaliteit van de online gevonden informatie [2].

Als deskundige kan jij het kaf van het koren scheiden. Jij kunt het nieuws selecteren en in een breder perspectief plaatsen, de vertaalslag maken, je eigen kritische bevindingen erbij vertellen en zo een wegwijzer (de “go-to person”) worden voor jouw doelgroep.

Wat voor gezondheidsinformatie zoeken mensen online?

Bijwerkingen medicijnen online opzoeken

Bijwerkingen veel gezocht online

Het meeste online onderzoek gaat uit naar (1):

 • Symptomen (60%)
 • Bijwerkingen van medicijnen (63%)

Veel gezondheidsvragen zijn privévragen. Je kunt je voorstellen dat, wanneer het gaat om aandoeningen in de taboesfeer, mensen liever thuis achter hun scherm gaan Googelen dan een tweet de wereld insturen aan de #durftevragen community of hun vrienden en familie op Facebook. Opvallend is ook dat een substantieel deel van de gezondheidsvragen (de helft volgens het PewResearchCenter) wordt gedaan voor iemand anders.

Behalve naar informatie zoeken mensen op internet ook actief naar lotgenoten.

Raad van een medisch professional over technische aspecten rondom ziekte

Raad van een medisch professional over technische aspecten rondom ziekte

Van de ondervraagden heeft 18% geprobeerd om anderen te vinden die lijden aan dezelfde kwalen. Dit geldt vooral voor mensen met chronische ziekten en voor mensen met zeldzame aandoeningen. Voor hen biedt internet helemaal een uitkomst. Mits ze elkaar vinden natuurlijk.

Als het gaat om de meer technische vragen rondom hun aandoening of ziekte wenden mensen wenden zich eerder tot een medisch professional. Maar als het gaat om het leren omgaan met de kwaal vragen ze eerder een niet-professional om raad.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer in gezondheid en gedragsverandering?

Voor jou betekent dat in elk geval dat:

 • … je zelf ook onderdeel wilt uitmaken van die online speurtocht. Zorg dat mensen in hun zoektocht al in een vroeg stadium bij jou uitkomen.
 • … je continu moet volgen wat er over jouw vakgebied wordt gezegd en geschreven. En dat niet alleen op de officiële plaatsen, maar ook op de plaatsen waar jouw klanten hun informatie zoeken (zoals bijvoorbeeld fora en Facebookgroepen). Empowered patients kunnen kritische, maar relevante, vragen stellen en kunnen je confronteren met onderzoeksresultaten die je nog onbekend zijn.
 • … je rekening moet houden dat de extra kennis die mensen online verzamelen niet altijd door hen op de juiste manier geïnterpreteerd zal worden. Niet alleen kunnen mensen online allerlei achterhaalde feiten tegenkomen, maar ze kunnen ook onbedoeld waarheden ten onrechte toepassen op zichzelf. Als je merkt dat iemand zich online heeft voorbereid op het gesprek kun je een vraag stellen als: “Waar heb je naar gezocht online en wat ben je tegengekomen?”

Omdat er online zoveel gezocht wordt naar gezondheidsinformatie én omdat de kwaliteit van die informatie nogal eens te wensen overlaat, start Google een project om deze belangrijke informatie te cureren. Het Vlaamse project ‘Gezondheid en Wetenschap’ is een goed voorbeeld over hoe je gezondheidsnieuws in perspectief plaatst. Iets wat jij ook zelf kunt doen op jouw website.

Lees hier meer over de plannen van Google »

Andere artikelen over gezondheidsinformatie »

Bronnen: (1) Journal of Medical Internet Research 2013;15(10):e220, (2) GezondheidenWetenschap.be (3) Health Fact Sheet PewResearchCenter (bezocht op 20 februari 2015, hun cijfers zijn afkomstig uit verschillende jaren; het PewResearchCenter werkt het rapport bij wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen), (4) ZegelGezond monitor 2012, (5) eHealth monitor 2013 Nivel.

Share This

Share this post with your friends!